home| o spoločnosti| ponúkame| pneuservis| partneri, referencie| galéria| kontakt

Bubnové brzdy

Traktor Valček P Valček Ľ Brzdová čeľusť

Brzdový pás

Hl. valec Sada
2011-4011,
2511-4511,4712,4718,
4911,5011,5511,5545,
5611,5645,5647
Z.67112604 Z.67112603 Z.49112615
(=952606) (3)
spring
Z.67112606 (4)
952907 Z.975032 (A) ZR.2699 K
(10.942699)
ATE
3320-6340,5211-6245,
5711,5718,5745,5748,
5911,5945,6711,6718,
6911,6945,7011,7045
Z.67112604 Z.67112603 Z.69112615
(=69112623) (3)
spring
Z.67112606 (4)
67112901 Z.975032 (A)
Z.69112717 (B)
(=86227903)
ZR.2799 K
(10.942799)
ATE


Kotúčové brzdy

Traktor Valček P Valček Ľ Brzdový kotúč

Hl. valec

Sada
3320-6340,5211-7745 Z.83227912 Z.83227911 Z.72112604
8011 (1972),8011,8045,
8111,8145,9111,9145,
10011,10045,10111,
10145,12111,12145,
14145,16145
Z.83227912 Z.83227911 ZR.227010
(=80227010)
Z.975032 ZR.2699 K
(=10.942699)
8211,8245,9211,9245,
10211,10245,11211,
11245,12211,12245,
14245,16245
Z.83227912
(=83227902)
Z.83227911
(=83227901)
ZR.227010
(=80227010)
Z.69112717
(=86227903)
ZR.2799 K
(=10.942799)