home| o spoločnosti| ponúkame| pneuservis| partneri, referencie| galéria| kontakt

Kompletné vložky valcov

Traktor Komp. vl. Valec Piest

Tesn. krúžky

Sada p. krúžkov (3)
Sada p. krúžkov (4)
Sada p. krúžkov (5)
2011,2511,3011,
3045,3511,3513,
3545,4511,5511,
5545, 5611,5645,
5647,5711,5718,
5745,5748
27/2095 A
(=57110099)
Ć 95 mm
5 rings
Z.950116 Z.55010334
(5 rings)
Z.950117 K(2)
black
th. 4,30
Z.4820 K4
Z.4822 K5
3240,3320,3340,
4340,4712,4718,
5320,5340/H,5911,
5945,6011,6045,
6211,6245, 6711,
6718,6745,6748
27/2100 A
(=60110099,
67110099)
Ć 100 mm
Z.67010124
(=59010156)
Z.62010303
(=59010362)
(3 rings)
Z.71010102 (2)
white
th. 4,05
Z.4826 K3
Z.4826 K4
Z.4827 K5
4911,5011,5211,
5245,6911,6945,
7011,7045,7211,
7245
27/2102 A
(=52110099,
69110099)
Ć 102 mm
Z.69010153 Z.72010303
(3 rings)
Z.71010102 (2)
white
th. 4,05
Z.4828 K3
Z.4831 K4
6320,6340,7711,
7745
27/2105
(=72110099)
Ć 102 mm
Z.69010168 27/LP.3318
(=71010303)
(3 rings)
Z.71010102 (2)
white
th. 4,05
Z.4829 K3
8011,8045,8111,
8145,8245,11211,
11245,12111,12145,
12211,12245
27/2111
(=80000018)
Ć 110 mm
(C)
Z.89002043
Ć 135 mm
"L"
Z.89003907
(3 rings)
Z.80002003
white
th. 4,30
Z.4832 K3
Z.4835 K4
9111,9145,9211,
9245,10011,10045,
10111,10145,10211,
10245,14145,14245,
16045, 16145,16245
27/2112
(=89000018,
89002099)
Ć 110 mm
(D) (E)
Z.89002002
Ć 136 mm
"L"
Z.89003916
(=89003912)
(3 rings)
Z.80002003
white
th. 4,30
Z.4833 K3
(E)