home| o spoločnosti| ponúkame| pneuservis| partneri, referencie| galéria| kontakt

Palivový dopravný systém

Traktor Palivové čerpadlo Odkaľovač Sklenka Teleso filtra Sada
2011,2511,3011,3511,3513,
4511,4611,4911,5011,5511,
5545,5611,5645,5647,5711,
5718, 5911,5945,6011,6045,
6911, 6945,7011,7045
Z.933201 (C) (1)
(=933383)
ZR.702 (3)
(=933260,93009702)
933271 933224 933230 Z.933221
3320,3340,4320,4340,5211,
5245,5320,5340,6320,6340,
7211,7245,7711,7745
Z.933272 (D) (2)
(=Z.93009200,93009701)
ZR.702 (3)
(=933260,93009702)
933271 933224 933230 Z.933221
8011,8045,8111,8145,8211,
8245,9111,9145,9211,9245,
10011,10045,10111,10145,
10211, 10245,12111,12145,
12211,12245,14145,14245,
16045,16145,16245
Z.933272 (D) (2)
(=Z.93009200,93009701)
ZR.702 (3)
(=933260,93009702
Z.80311901 (B) 933224 93311501 Z.933221