home| o spoločnosti| ponúkame| pneuservis| partneri, referencie| galéria| kontakt

Výfukový systém

Traktor
Výf. potr. 3v
Výf. potr. 4v
Tesnenie

Potrubie

Tesnenie Tesnenie
3011,3045,3511,
3513,3545
Z.30010503
Z.55010510 (A)
30010501
Z.55010506 Z.55010510
3320,3340,5011,
5211,5245
Z.49010593
Z.55010510 (A)
49010595
Z.55010506 Z.55010510
4320,4340,5320,
5340,6011,6045,
6211,6245,6320,
6340,7011,7045,
7211,7245,7711,
7745(non turbo)
Z.69010593
Z.55010510 (A)
Z.80005091 (B)
69010595
Z.55010506 Z.55010510
4511,4611
Z.55010509
Z.55010510 (A)

30010501

Z.55010506 Z.55010510
4712,4718
Z.30010503
Z.55010510 (A)
30010501
Z.55010506 Z.55010508
4911
Z.30010503
Z.55010510 (A)
Z.55010506 Z.55010508
5511,5516,5545,
5611,5645,5647,
5711,5718,5745,
5748,6711,6718,
6745,6748
Z.55010509
Z.55010510 (A)
55010505
Z.55010506 Z.55010508

5911,5945,6911,
6945

69010561
Z.55010510 (A)
69010560
Z.55010506 Z.55010508
 
(A) Engine ZETOR 3 & 4 cyl.
(B) Engine CRYSTAL 4 & 6 cyl.