Prevod obchodného podielu

Prevod obchodného podielu

Obchodný podiel v spoločnosti sa vypočíta na základe podielu spoločníka a základného imania. Výška obchodného podielu spoločníka v spoločnosti predstavuje práva a povinnosti jednotlivca, jeho možnosti podieľať sa na spoluorganizovaní spoločnosti, na jej chode a…
Continue Reading